សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!
banner

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ការិយាល័យ Jiangsu៖ តំបន់ A, ឧទ្យានឧស្សាហកម្មផលិតឆ្លាតវៃ, វិថី Binhu, តំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់, ភីចចូវ, ខេត្តជាំងស៊ូ។

MOB: + 86-13823580190, + 86-15076691896, + 86-18333091632

លេខទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-៥០១៦ ៨៦៦០១០១៨